Terms and Conditions

1 Algemene voorwaarden

Hartelijk welkom op de baru.be, website beheerd door Barú NV (hierna verkort de “Site”) of shop.baru.be, webshop beheerd door Frucon² NV (hierna verkort de "Shop").

Mogen wij u vragen om even de tijd te nemen om deze voorwaarden aandachtig te lezen. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze (mobiele) website en webshop te gaan, de pagina’s te bekijken en er gebruik van te maken erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring : zie artikel 16) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Mocht u bijzondere diensten of producten aankopen op de Shop, dan kan Frucon² NV u van tijd tot tijd aanvullende richtlijnen, regels en beleidslijnen toesturen die op deze diensten of producten van toepassing zijn, en die allemaal deel uitmaken van deze voorwaarden en van toepassing zijn bij uw gebruik van de Site en de Shop.

Frucon² NV en Barú NV kunnen van tijd tot tijd de voorwaarden aanpassen en de wijzigingen posten op de Site en Shop. Wanneer u de Site en Shop gebruikt nadat wijzigingen gepost zijn, dan geeft u door uw gebruik aan deze wijzigingen te hebben aanvaard. Voor de betekenis van de definities gebruikt in deze voorwaarden, zie punt 17 hierna.

1. Identificatie

Barú NV beheert de Site baru.be. Barú NV is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Industrielaan 4, geregistreerd in Hasselt onder het BTW nummer BE0859819084.

U kan Barú NV contacteren via:

• Tel: +32 (0)11 85 05 60

• Email: info@baru.be

Frucon² is de verkoper van de producten die getoond worden op de Shop. Frucon² is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Schellebellestraat 8, België en exploitatiezetel te 8850 Ardooie, Pittemsestraat 58D, België en geregistreerd in het RPR te Kortrijk onder het nummer BE0806661106.

U kan Frucon² contacteren via:

• Tel: +32 (0)51 69 95 05

• Email: baru@frucon.net

2. Correctheid van de inhoud

Frucon² NV doet haar best om de informatie op de Shop tijdig aan te passen. Het is evenwel niet mogelijk om alle fouten uit te sluiten. Er kunnen onjuistheden of tikfouten in de informatie en andere gegevens op de Shop voorkomen. De informatie over de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de Gebruiker vindt in het Account Center, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder u hiervan expliciet op de hoogte te brengen. Frucon² tracht naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van een product niet kan afwijken.

Frucon² zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van de Shop, inclusief, zonder beperking, de inhoud ervan en eventuele fouten.

3. Prijzen

Alle prijzen worden vermeld op de Shop en zijn inclusief BTW voor leveringen binnen de EU en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal u zo snel mogelijk worden geïnformeerd. In dit geval kunt u uw bestelling kosteloos annuleren. Leveringen buiten de Europese Unie kunnen leiden tot taxen dewelke door de ontvanger moeten betaald worden.

4. Online bestellen

Bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder. Jongeren onder 18 jaar mogen geen persoonlijke informatie doorsturen of bestellingen plaatsen en kunnen enkel gebruik maken van de diensten van de Shop onder toezicht en goedkeuring van de ouders of voogd. Frucon² en Barú aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze Shop door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

Het orderproces omvat de volgende stappen:

1. Kies uw product en voeg het toe aan het winkelwagentje;

2. Kies een leveringsmethode;

3. Geef het leveringsadres in;

4. Geef het facturatieadres in samen met de betalingsinformatie;

5. U zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden;

6. Bekijk aandachtig de samenvatting van uw bestelling.

Nadat u uw bestelling geplaatst heeft, zal u van shop.baru.be een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Indien u met een kredietkaart betaalt, zal u ook een e-mail ontvangen met de status van uw betaling. Zodra de goederen zijn opgestuurd ontvangt u een e-mail met de verzendinformatie. Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbare voorraad. Bij een onverwachte stockbreuk zullen wij u informeren en behouden wij ons het recht om de reservatie voor een bestelling te annuleren.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding die tussen Frucon² en de Gebruiker ontstaat. De Gebruiker bevestigt dit uitdrukkelijk tijdens het bestelproces.

5. Betaling

De betalingsmodaliteiten die wij toestaan worden op de Shop vermeld. Het bedrag zal worden aangerekend in de munteenheid waarin u heeft besteld. Ingenico Payment Services, Paypal, Klarna, Adyen zal u eveneens een update sturen. Voor onze betalingsmodaliteiten en de veiligheid hieromtrent zie ook de privacy policy.

Sommige bedrijven, gelegen in bepaalde landen en in het bezit van een geldig BTW nummer, hebben de mogelijkheid te betalen na ontvangst van factuur. Frucon² behoudt zich het recht voor om een vooruitbetaling te vragen bij een eerste bestelling.

In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Frucon² eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen.

6. Verkoop

Een "Verkoop" is het online aankopen van een artikel dat op het opgegeven adres wordt geleverd. De betaling gebeurt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling. Frucon² behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 • Wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen;
 • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 • Bij overmacht.


7. Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen

De producten op de Shop worden enkel geleverd in de landen waarvoor de Shop de levering toestaat. Speciale regels:

 • Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.
 • Levering is mogelijk van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen.
 • U kan bestellen voor levering overal in het Verenigd Koninkrijk met uitzondering van Isle of Man en de Channel Islands
 • U kan bestellen voor levering in Frankrijk, met uitzondering van de overzeese gebieden.
 • U kan bestellen voor levering in Spanje, met uitzondering van overzeese gebieden, zoals de Balearen en de Canarische eilanden.


8. Leveringen

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de Shop de levering toestaat (zie punt 7). De levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Gebruiker verhaald zullen worden. Bijna alle goederen worden verstuurd vanuit Frucon². Als uw order niet tijdig wordt geleverd kan u ons steeds contacteren op baru@frucon.net met vermelding van uw klantennummer of ordernummer. Mochten wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de orderbevestiging uit te sturen dan kan u deze bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling gegarandeerd.

De verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele koerier. Bij ontvangst van de goederen wordt een handtekening vereist. U aanvaardt dat een zending mag worden afgeleverd aan een persoon, andere dan de Aanvrager, indien deze zich op het door u aangegeven adres bevindt. Wanneer bij aflevering niemand aanwezig is, zal u worden gevraagd een nieuwe afspraak te maken voor een 2e aanbieding. Dit kan telefonisch of via het kaartje dat u zou moeten hebben ontvangen in de brievenbus. Een overzicht van de leveringsmethodes, hun garanties en beperkingen kan u vinden op onze leveringsinstructies .

9. Gebrekkig product of verkeerde levering

Bij ontvangst moet u de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien u van mening bent dat de levering niet conform aan de bestelling is, tekent u de leveringsbon niet af en/of vermeldt u duidelijk het probleem op de bon van de koerier.

Gelieve ons binnen de 24 uur en met vermelding van uw ordernummer, op de hoogte te brengen van het probleem via volgend email adres baru@frucon.net.

10. Klachtenbehandeling

Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de ontvangstdatum van uw bestelling. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, beantwoorden wij uw bericht binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11. Verkoop op afstand - Recht van herroeping

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Frucon². Goederen die specifiek voor de Gebruiker ontworpen zijn en/of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Gebruiker kan zich daarvoor niet beroepen op het verzakingsbeding. Teruggestuurde goederen zullen enkel worden aanvaard door Frucon² op voorwaarde dat U de artikelen niet in gebruik hebt genomen. Voor een retour dient u de volgende procedure te volgen:

Stap 1: Contacteer baru@frucon.net en vermeld uw ordernummer. Stuur ons het ingevulde Herroepingsformulier per e-mail of per post. Wij zullen u per e-mail onze retourinstructies toesturen. De retourkosten, die wij zullen vermelden in deze email, zijn te uwen laste.

Stap 2: Verpak de goederen voor u ze terugstuurt (stuur enkel niet gebruikte goederen terug, in originele verpakking en volledig met originele etiketten, accessoires, gebruiksaanwijzing, en garantie). De originele verpakking zorgt er mede voor dat schade tijdens het terugsturen wordt vermeden.

Stap 3: Druk het retouretiket af en kleef deze op de doos/dozen. Het ontvangen etiket zal alle informatie bevatten om de retour goed te laten verlopen (uw gegevens, ons leveringsadres en de koeriersnaam).

Stap 4: Mocht u vragen hebben na stap 3, aarzel niet ons te contacteren. Indien geen vragen, dan moet u de goederen binnen de 14 dagen naar ons terugsturen.

Stap 5: Als de goederen ons in goede omstandigheden bereiken dan zal U binnen de 30 dagen worden terugbetaald. Mochten de goederen onvolledig of beschadigd toekomen, dan zullen wij u dit laten weten.

Let wel: Goederen die specifiek voor de Gebruiker ontworpen zijn en/of die snel kunnen bederven (zoals, zonder limitatief te zijn snoepgoed) worden niet teruggenomen en de Gebruiker kan zich daarvoor niet beroepen op het verzakingsbeding. Enkel online gekochte goederen kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retours, dient U zich te wenden tot de winkel waar u de goederen heeft aangekocht. 

12. Beperking van de aansprakelijkheid

Gebruik van de Site en de Shop 

Frucon² en Barú NV zijn niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Site en de Shop, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze Site of de Shop (inclusief maar niet beperkt tot 'verlies van winst').

Wettelijke garantie

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de Verkoper zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

Garantie- voorwaarden

Om een beroep te doen op een garantie, moet de klant het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Uitsluitingen

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of in geval van tussenkomst door een niet door de Verkoper aangewezen derde.

Gebruik van de goederen 

Frucon² is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen. Voor voeding is het aangeraden dat personen met allergieën, diabetes of elk ander gezondheidsprobleem aandachtig het etiket van elk product met de voedingsinformatie leest

Levering en andere uitsluitingen

Frucon² kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van Frucon², noch voor enige andere schade die die zou zijn veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Frucon², zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopsovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.

De volledige aansprakelijkheid van Frucon² zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

13. Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal van/via de Site of Shop

De verwijzing naar een andere website via onze Site of Shop is louter ter informatie. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van Barú NV of Frucon² NV kan informatie op de Site of Shop elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de Site of Shop, of de informaticacodes die betrekking hebben op de website te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen. Alle beelden op de Site zijn eigendom van Barú NV. Alle beelden op de Shop zijn eigendom van Frucon² NV. De reproductie van beelden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de Site of Shop, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door Barú of Frucon² worden aangewend.

14. Beëindiging

Annulatie door Frucon² van de verkoopsovereenkomst is steeds mogelijk, zonder vooraf te verwittigen.

15. Intellectueel Eigendomsrecht

Barú NV heeft deze Site voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden ontwikkeld. Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten, verbonden aan de Site worden beheerd door en zijn het exclusief bezit van Barú NV. Frucon² NV heeft de Shop voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden ontwikkeld. Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten, verbonden aan de Shop worden beheerd door en zijn het exclusief bezit van Frucon² NV. Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de Site of de Shop te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren.

Dit alles evenwel met uitzondering van het volgende : U mag de inhoud downloaden en hiervan één kopij maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u de inhoud van het materiaal waarop de Intellectuele Eigendomsrechten gelden in haar oorspronkelijke staat handhaaft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten. Alle andere handelsmerken, tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve bezit van Barú NV. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden. De technologie wordt verstrekt en beheerd door Barú NV in samenwerking met Frucon² NV.

16. Privacy policy

Barú NV en Frucon² erkennen het belang van de privésfeer. Onze privacyverklaring kunt u terugvinden door hier te klikken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten aangebracht door Frucon² en Barú NV. Door het gebruik van de Site en de Shop aanvaardt de Gebruiker impliciet de Privacyverklaring.

Door te bestellen via de Shop van Frucon², staat de Gebruiker Frucon² uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit. Daarnaast behoort het tot het gerechtvaardigd belang van Barú NV om u op de hoogte te houden van acties, promoties, reclame, etc. Indien gewenst kunt u zich te allen tijde uitschrijven onderaan elke nieuwsbrief.

Frucon² zal de gegevens mogen opslaan en delen met de betaalprovider (zie ook: privacy policy).In geen enkel geval zal Frucon² gegevens aan derden mogen doorgeven voor commerciële doeleinden.

De Gebruiker heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Gebruiker uitgenodigd zich te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit .

17. Definities

In het kader van deze algemene voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

 • Algemene voorwaarden: Deze voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen;
 • Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van de betaling, wordt de Bestelling een Verkoop;
 • Frucon²: Frucon² beheert de Shop shop.baru.be en is naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Schellebellestraat 8, en exploitatiezetel te 8850 Ardooie, Pittemsestraat 58D en geregistreerd in het RPR te Kortrijk onder het nummer BE0806661106;
 • Barú: Barú NV beheert de Site baru.be. Barú NV is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Industrielaan 4, geregistreerd in Hasselt onder het BTW nummer BE0859819084;
 • Gebruiker: een gebruiker van deze website, meerbepaald iemand die door het intypen van het adres van deze website of door het volgen van een link op deze website terecht komt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen;
 • Ingenico Payment Services: de verwerkingsfirma voor de betalingen, zijnde Ingenico, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 102 en ingeschreven in het RPR te Brussel onder het nummer 0459.360.623;
 •  Paypal: de verwerkingsfirma voor de betalingen, Europese naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te EC4A 3TW Londen, New Street Square 5 (Verenigd Koninkrijk) en geregistreerd in het RPR te Brussel onder het nummer 0597.841.286;
 • Klarna Bank: de verwerkingsfirma voor de betalingen, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 1013AA Amsterdam, De Ruijterkade 7 (Nederland) en geregistreerd in het RPR te Brussel onder het nummer 689.557.063;
 • Adyen: de verwerkingsfirma voor de betalingen, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 1011DJ Amsterdam, Simon Carmiggelstraat 6 (Nederland) en geregistreerd in het RPR Brussel onder het nummer 0681.857.144:
 • Site: Verzameling van bij elkaar horende pagina's op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres van www.baru.be . De mogelijkheden van de Site variëren van het aanbieden van statische informatie tot interactieve communicatie met multimediale toepassingen en het inschrijven op de nieuwsbrief.
 • Shop: Verzameling van bij elkaar horende pagina’s op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres van shop.baru.be, gekoppeld aan de website www.baru.be. De mogelijkheden van de Shop variëren van het aanbieden van statische informatie tot interactieve communicatie met multimediale toepassingen en de aankoop van goederen.
 • Verkoop: het online aankopen van een artikel dat thuis of op kantoor wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op het moment van ontvangst van de betaling komt de verkoop tot stand.


18. Wetgeving

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel, onverminderd het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, enz.).

Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

Conform art. 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013 kunt u beroep doen op de alternatieve online geschillenbeslechting van de Europese Commissie (verordening ODR consumenten). ODR biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit online transacties.

19. Slot

Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst met de Gebruiker. Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze Site kan contact worden opgenomen via volgende gegevens : baru@frucon.net en tel. +32 (0)51 69 95 05; of info@baru.be en tel. +32 (0)11 85 05 60.

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 17 mei 2018. 

 

2 TERMS AND CONDITIONS FOR CONTESTS OR GIVEAWAYS ORGANIZED AND PUBLISHED BY BARÚ

Please read our terms & conditions for contests and giveaways organized by us - BARÚ - carefully before you agree and submit your information. If you take part in a contest or giveaway and submit your information, you declare you agree with the rules and the terms & conditions as mentioned below.

These terms and conditions apply to any contests or giveaways organized and published by BARÚ. Every person* can participate in any contest or giveaway for free and without any obligation to buy any products. If you participate in any contests or giveaways organized and published by BARÚ, you expressly acknowledge and agree that social media channels such as Instagram, Facebook and Twitter are in no way responsible, associated or liable for anything related to the contests/giveaways.

1 IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR PARTICIPATION

Every participant has to :

 • follow all the rules in order to be eligible for the draw.
 • be 15 years or older – because this is the age that is required by law. If you are younger than 15 years, you cannot participate. If you are younger than 18 years old, you need to have parental contest to participate.
 • certify that the content you submit does not violate any rights of other third parties or any law.

Sometimes certain contests or giveaways are limited to a country or area. If this is the case, BARÚ will clearly state this in the contest or giveaway rules.

2 YOUR SUBMISSION

By participating and submitting any content (photos, videos, etc.), you agree that BARÚ can use this content for marketing/advertising/promoting purposes. We can use or edit the content you have submitted. For instance, we may use your photo to share or repost it on our social media account with our own followers. You agree that the use by us is free of any charges. Our channels include but are not limited to: Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest and www.baru.be. A person can only submit one entry.

3 DISQUALIFICATION FROM A CONTEST OR GIVEAWAY

BARÚ is reserves to right to disqualify any participants from a contest or giveaway if we have justifiable evidence to do so. Examples of reasons for disqualification include but are not limited to : manipulation of the contest, influencing the contest, etc.

4 HOW WE SELECT & INFORM THE WINNER(S)

Firstly, a participant can only be eligible if every step has been followed. After verifying that all steps have been completed or all rules have been followed, we will judge entries that have been submitted on their level of fun, creativity or originality - unless otherwise specified.

The account owner (ie. BARÚ) will select the winner(s).

We do not take any entries from BARÚ employees or any of their direct family members.

BARÚ will contact and inform the winner(s) as soon as possible after they have been chosen on the stated announcement date.

The winner(s) will be contacted via Facebook, Instagram, email or a direct message on our social media; or they will be asked to send an email to info@baru.be with their details.

A winner has 7 days to respond and submit their contact details and address to BARÚ. This information is needed for BARÚ to be able to send the prize.

In case the winner does not reply within 7 days, the prize will not be sent and the prize will be cancelled and cannot be reclaimed.

We only send the prize directly to the winner and only to the address that the winner has provided us with. The prize will be as stated in the contest or giveaway.

BARÚ is entitled to change to the content of the prize if we think this is necessary. The prize will remain the same value. For instance, in the event of a stock shortage we may switch a product for another product of the same value.

We do not exchange any prize for an equivalent cash value.

5 TERMS & CONDITIONS : UPDATES

BARÚ reserves the right to change these Terms and Conditions or terminate the Contest at any time. BARÚ will communicate any changes or termination on our website www.baru.be and/or on our social media channels.

6 PERSONAL INFORMATION

Any personal data that you as a participant provide to BARÚ, in connection to contests, will be saved by us. BARÚ is entitled to give any personal data to third parties involved in the contest, in order to provide a winner with a prize. For instance, we need to give your address to the post office so they can deliver the package with your prize Any information you provide to BARÚ must be accurate and complete. We only ask for information that is necessary to be able to send your prize (name, address, email address and/or phone number).

You have the right to request access to the personal data that we store about you. You also have the right to request that incorrect or incomplete personal data is corrected. Furthermore, you have the right, to the extent our processing is based on your consent, to at any time revoke your consent to our processing of your personal data. Please read our Privacy Policy or Cookies Policy here for more information about your personal data.

Should you have any issues or questions about all of this, please do not hesitate to contact us. You can contact us as follows :

 • by post : BARÚ nv, Industrielaan 4, 3590 Diepenbeek, Belgium
 • by email : info@baru.be
 • by phone : +32 11 85 05 60

You also have the right to lodge a complaint with the Commission for the Protection of Privacy should you wish.

Please read our complete Privacy Policy or Cookies Policy that has been valid as of 25th of May 2018.

TERMS AND CONDITIONS FOR CONTESTS OR GIVEAWAYS last updated on 30th July 2018.

*Please read “your participation”.

We use cookies to give you the best possible service on our site. By clicking “I Accept” you consent to the use of cookies. I Accept Manage Cookies